+ آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: طراحی، شبیه‌سازی و مدل‌سازی توربین بادی متمرکز کننده­ی عمودی استادان راهنما: دکتر علی ملکی مهندس شاهین بشارتی پژوهشگر محمد میثم محمدی ‌سه شنبه 25 مهرماه 1396 ساعت 13:30


سه‌شنبه 18 مهر 1396

عنوان آخرین یادداشتها