+ آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: توسعه، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه خشک کن ترکیبی مادون قرمز و هوای گرم جهت خشک کردن میگو استادان راهنما: دکتر علی ملکی مهندس شاهین بشارتی پژوهشگر محمد حسین شمس ‌شنبه 1396/07/18 ساعت 8:30


دوشنبه 10 مهر 1396

عنوان آخرین یادداشتها