+ آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: شبیه‌سازی و طراحی اگزواسکلت کمکی پای انسان هنگام انجام عملیات کشاورزی استاد راهنما: دکتر علی ملکی استاد مشاور: دکتر نیما جمشیدی پژوهشگر: امید اشکانی سه شنبه 04/12/1394 ساعت


دوشنبه 3 اسفند 1394

عنوان آخرین یادداشتها