+ آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: امکان­سنجی کاربرد صفحات مشبک با الگوی کلاسیک هندسه فرکتالی جهت افزایش پارامترهای عملکردی کلکتور خورشیدی صفحه تخت اساتید راهنما: دکتر علی ملکی مهندس شاهین بشارتی پژوهشگر آرمیتا سلیمانی قلاتی ‌شنبه 01/12/1394 ساعت 8:30


سه‌شنبه 27 بهمن 1394

عنوان آخرین یادداشتها