+ اگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: بررسی سطح ریسک ارگونومی ناشی از استرس پوسچر و میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران اساتید راهنما: دکتر علی ملکی مهندس شاهین بشارتی استاد مشاور: دکتر احسان اله حبیبی پژوهشگر مصطفی ملوندی دو‌شنبه 18/08/1393 ساعت 8:30


دوشنبه 11 آبان 1394

عنوان آخرین یادداشتها